مبادئ أولية في الفلسفة

1935 1936 1935 1936 1903 1921 1935 1936 .

 • Free Read مبادئ أولية في الفلسفة - by Georges Politzer جورج بوليتزر فهمية شرف الدين موسى وهبة
  456 Georges Politzer جورج بوليتزر فهمية شرف الدين موسى وهبة
مبادئ أولية في الفلسفة

 1. Georges Politzer جورج بوليتزر فهمية شرف الدين موسى وهبة says:
  French philosopher and Marxist theoretician of Hungarian origin, affectionately referred to by some as the red headed philosopher philosophe roux.Politzer was already a militant by the time of his involvement in the Hungarian insurrection of 1919 He went into exile at age seventeen following the failure of the Hungarian Soviet Republic led by B la Kun when the country fell under the rule of the repressive government of Austro Hungarian Admiral Mikl s Horthy.He settled in Paris in 1921 after meeting Freud and S ndor Ferenczi in Vienna He joined the French Communist Party sometime between 1929 and 1931.At the beginning of the 1930s, the Communist Party founded the Workers University of Paris l Universit Ouvri re de Paris which lasted until dissolution by German occupation in 1939 During his tenure at the university, Politzer was entrusted with and given charge of a course on dialectical materialism.A disciple of Marx and Lenin, Politzer was very interested in psychology, preaching the concrete aspects of this field, in relation to which he qualified traditional psychology as abstract He also took a lively interest in nascent Freudian theory and its uses before eventually distancing himself from it In this same period, he occupied the post of professor of philosophy at Lyc e Marcelin Berthelot in Saint Maur des Foss s.Mobilized to Paris in 1940, he remained on the side of the French Communist Party secret command Demobilized in July 1940, he oversaw the edition of a clandestine bulletin.After his comrade and friend Paul Langevin, a physicist of world renown, was arrested in October 1940, Politzer published the first edition of The Free University L Universit Libre , which told of the imprisonment of scholars and denounced the extortions committed by invading fascists during World War II.In February 1942, Politzer s operations were stopped he was arrested along with his wife Mai also a Communist and a Resister for violating the law banning the Communist Party He underwent torture, being turned over to the Nazis on 20 March 1942 and undergoing execution by firing squad at their hands on 23 May of that year, just after having secretly published a French academic journal His wife was transported to Auschwitz, where she died in March 1943.

516 Reply to “مبادئ أولية في الفلسفة”
 1. Herkesin mutlaka, ama mutlaka okumas gereken bir eser Hatta defalarca okunmas gerek D n al p bug n bitirdi im bir kitap oldu Felsefeye giri i in en uygun kitap diyebilirim.


 2. Bu kitab 2005 2006 y llar gibi okudu umda art k ayn insan de ildim Ayd nca d nenler, insan n sadece kitaplarla de i mesini arzularlar hep Belki Politzer i okudu um zaman bir de i ikli e zaten haz rd m bilmiyorum, fakat o d nem bu de i ikli e en ok katk sunan kitap bu oldu.
 3. , , , , , , , , .I got the impression by the title of this book that I would really read about Elementary principles of philosophy but it was as a materialism marxism book that mentions other school refuting their theories and arguments I find Sophie s World better in presenting those principles and handling them, somehow, neutrally In other hand, this book, with all the attacks the author did against the idealism and the Catholicism philosophy make me curious to read about Christian theolo [...]
 4. georges politzer in tatl kitab.12 eyl l darbesinde t rkiyede yasaklanan ilk kitapt r kendileri.das kapital i okumaya g n l vermi gen lerimizin kapitalden nce bunu okuyarak kendilerine bir temel haz rlamalar n neririm.


 5. indispensable para cualquiera que quiera entender el marxismo y el materialismo dial ctico y no sepa por d nde empezar
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *