Beyoğlu'nda Gezersin

Beyo lu nda Gezersin Beyo lu nda Gezersin Nazl Eray n arp c d nyas n e siz bir co rafyayla n n ze seriyor Kimler neler yok ki bu d nyan n i inde Nak ibendi eyhi K k H seyin Efendi Beyo lu nun krali esi Madam Tamara Ma

Beyo lu nda Gezersin, Nazl Eray n arp c d nyas n e siz bir co rafyayla n n ze seriyor Kimler, neler yok ki bu d nyan n i inde Nak ibendi eyhi K k H seyin Efendi, Beyo lu nun krali esi Madam Tamara, Mazi Kalbimde Bir Yarad r program n n yap mc s Ulvi, elinde ge mi teki bir kad n n hat ra defteri ile Beyo lu nda dola an lg n k Bozac Naki, Deli Saati ni suBeyo lu nda Gezersin, Nazl Eray n arp c d nyas n e siz bir co rafyayla n n ze seriyor Kimler, neler yok ki bu d nyan n i inde Nak ibendi eyhi K k H seyin Efendi, Beyo lu nun krali esi Madam Tamara, Mazi Kalbimde Bir Yarad r program n n yap mc s Ulvi, elinde ge mi teki bir kad n n hat ra defteri ile Beyo lu nda dola an lg n k Bozac Naki, Deli Saati ni sunan nl Doktor ve gece karanl n y rt p hafifleten re eteleri 1958 Beyo lu cinayetinin h l z lmemi esrar , sanki bu d nyay ger ek hayattan ay ran yemye il sessizli i ve y llar n e ip sarartt mezar ta lar ile Ey p s rtlar , ehit tayyareciFethi Bey e Rumeli Han n d k lm bir muhallebiyi and ran mermer merdivenlerinde rastlamak, ge mi in i ine s k m Markiz Pastanesi ve roman boyunca f rt na gibi esen stiklal Caddesi

  • Beyoğlu'nda Gezersin Best Download || [Nazlı Eray]
    213 Nazlı Eray
Beyoğlu'nda Gezersin

  1. Nazl Eray, Ankara da do du ngiliz K z Ortaokulu, Arnavutk y Amerikan K z Koleji ve stanbul niversitesi Hukuk Fak ltesi nde okuduktan sonra Turizm ve Tan tma Bakanl nda terc man olarak al t Edebiyat lar Derne i nin kurucular aras nda yer alan Eray, T rkiye Yazarlar Sendikas n n kurucusu, Uluslararasi Yazarlar Birligi PEN yesi, 1977 ve 1978 y llar nda Yarat c Yaz m dersleri verdigi ABD Iowa niversitesi nin onursal yesidir.Yazmaya 1959 da hen z ortaokuldayken kaleme ald yk s M sy Hristo ile ba layan Eray n ilk yk kitab Ah Bay m Ah 1975 te kt Laz Bakkal ba ta olmak zere pek ok yk s k ltle ti Karanfil Gece Kursu yk s yle 1988 Haldun Taner yk d l n , kazand A k Giyinen Adam roman yla 2002 Yunus Nadi Roman d l n kazand Eski G ne , Cumhuriyet, Radikal, Ak am gibi gazetelerde k e yazarl yapan Eray, yaz lar n D leri B lteni ve Gece U u u isimleri alt nda yay nlad T rk K t pahaneciler Derne i En yi Romanc d l 2009 , Ba kent Rotary Kul b Meslek d l 2010 ve Fantazya ve Bilimkurgu Sanatlar Dernegi nin ilk Mavi Anka d l ne 2014 lay k g r ld l Eray n yk , roman ve oyunlar pek ok dile evrildi Erostratus 1977 adl oyunu, Sartre, Montaigne, Camus, Unamuno, Pessoa ve Bauer in Erostratos yorumlar yla birlikte Blood and lnk te Kan ve M rekkep yer ald , yk lerinden, k sa film ve televizyon dizileri yap ld Monte Kristo ve R ya Soka yk leri 2005 te talyan y netmen Angelo Savelli tarafindan L ultimo Harem Son Harem ad yla oyunla t r ld , talyave T rkiye de sahnelendi.Nazl Eray, an lar n Tozlu Alt n Kafes DK, Ocak 2011 ve Bir R ya Gibi Hat rl yorum Seni DK, Mayis 2013 adlar yla kitapla t rd.

825 Reply to “Beyoğlu'nda Gezersin”


  1. Bu t r seven ve sevmek isteyenlerin kesinlikle okumas gereken bir eser Beyo lu nda Gezersin bu t rde okudu um ilk kitap Ger ek st romanlar imdiye kadar farkl hayal etmi tim A k as bir okur olarak b y k beklentilerim yoktu Ta ki bu kitab okuyana kadar Bu kitab e lenceli, tuhaf, r ya, ger ek, abs rt kelimeleriyle tan mlayabilirim Ayn zamanda s r kleyici de.Kitab elimden d remedim Zaten o kadar ak c bir dille yaz lm ki vaktiniz varsa e er oturup bir g nde bitirebilirsiniz Anlat m ise ok sade Hi bir [...]


  2. Bu kitab okumak kolay de il, i ine girmek kolay de il ama en ok da kitab n i inden kmak kolay de il Hikaye,karakterler, zaman ve mekanlar sizi yoruyor Ama sonunda de iyor sanki, bilemiyorum ok yoruldum okurken u an d nemiyorum.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *