Όρνιθες

414 , , , 414 , , , , .

  • [PDF] Όρνιθες | by ☆ Aristophanes Αριστοφάνης Γιώργος Ακοκαλίδης Τάσος Αποστολίδης
    245 Aristophanes Αριστοφάνης Γιώργος Ακοκαλίδης Τάσος Αποστολίδης
Όρνιθες

  1. Aristophanes Αριστοφάνης Γιώργος Ακοκαλίδης Τάσος Αποστολίδης says:
    Aristophanes Greek c 446 BCE c 386 BCE was a playwright of ancient Athens About 11 of his works are known in full, and they are the only plays of the Old Comedy style to have survived They are The Acharnians, The Birds, The Clouds, The Ecclesiazusae, The Frogs, The Knights, Peace, Plutus Wealth , The Thesmophoriazusae, and The Wasps These plays have been translated into many languages and continue to be staged or adapted for theatrical productions.Aristophanes satirized the political and social issues of 5th century BC Athens, such as the ongoing Peloponnesian War, the structure of the city state, the role of women in public life, the influence of philosophers notably Socrates in shaping public opinion.

615 Reply to “Όρνιθες”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *