Kao Celanovi ljubavnici

Kao Celanovi ljubavnici Ne samo da je roman Sabo je stao prozni prvenac Ota Horvata iz godine uvr ten u naju i izbor za NIN ovu nagradu i postao laureat nagrada Biljana Jovanovi i Mirko Kova ve je i zaslu io poziti

Ne samo da je roman Sabo je stao , prozni prvenac Ota Horvata iz 2014 godine, uvr ten u naju i izbor za NIN ovu nagradu i postao laureat nagrada Biljana Jovanovi i Mirko Kova , ve je i zaslu io pozitivnu recepciju italaca i kritike koja traje i danas, dokazuju i da ovaj autorov izlet u prozu nakon sedam pesni kih knjiga nije slu ajan, niti kratkog daha NastavivNe samo da je roman Sabo je stao , prozni prvenac Ota Horvata iz 2014 godine, uvr ten u naju i izbor za NIN ovu nagradu i postao laureat nagrada Biljana Jovanovi i Mirko Kova , ve je i zaslu io pozitivnu recepciju italaca i kritike koja traje i danas, dokazuju i da ovaj autorov izlet u prozu nakon sedam pesni kih knjiga nije slu ajan, niti kratkog daha Nastaviv i da stvara u ovom anru, Horvat svojim itaocima sada donosi novo iskustvo u vidu dvanaest kratkih pri a koje analiziraju situacije, trenutke, ose anja, zbunjenost, napetost, zapitanost, promene, se anja i ivote ukratko, sve ono to ini savremeni trenutak onakvim kakav jeste i daje odgovore na pitanja dana njeg oveka Ove pri e se naslanjaju na bogatu tradiciju evropske knji evnosti, od Benharda do Celana, ali sadr e i jednu posebnu stilsku jedinstvenost, izbru en izraz, intrigantnost i emotivnost koji su odlikovali ranija Horvatova dela, bilo da je u pitanju roman ili poezija Njegovi junaci su sami sebi antipodi istovremeno tu ni i radosni, bezbri ni i zabrinuti, gladni i siti, op injeni i u asnuti, te zaljubljeni i posva ani, poput ljubavnika iz naslovne pri e i zbog njih ova proza izrasta u ne to vi e od uobi ajenih kratkih pri a koje se esto javljaju na na oj savremenoj sceni to je zapis jednog vremena i prostora kojima se autor i itaoci zajedno kre u Naposletku, ova zbirka tako e potvr uje vrednost i prisutnost Ota Horvata kao proznog pisca iji je rad pro

  • Kao Celanovi ljubavnici Best Read || [Oto Horvat]
    424 Oto Horvat

  1. Oto Horvat was born in 1967 in Novi Sad, Serbia Yugoslavia at the time He studied in Novi Sad, Erlangen and Berlin He writes poetry and translates from Hungarian, German and Italian He lives and works in Florence, Italy.

851 Reply to “Kao Celanovi ljubavnici”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *